Xbubbleteao's All Trend - The Xbubbleteao Of A New Generation.

barnsängar

Olika barnsängar uppmuntrar till olika lek så när man väljer säng till sitt barn ska man tänka efter vad man vill uppmuntra barnet till. Vilka intressen har han eller hon, och vill man uppmuntra just det. Om man t ex vill att ens son inte ska spela dataspel hela tiden, köper man inte en säng som är insprirerad av ett favoritspel. Kanske det finns ett annat sekundärt intresse som man kan rikta fokus på i stället, som rymdtema t ex. Vi vill att våra barn ska vara aktiva. Och aktiva med rätt saker, som kan leda till något positivt i framtiden. Inte ett evigt spelande av våldsspel.