Xbubbleteao's All Trend - The Xbubbleteao Of A New Generation.

Många bilar

Jag sitter och tänker på att vi nog ska ta bort eken på framsidan av huset i alla fall och så ta bort en bit av gräsmattan med där. För då kan vi ha en parkeringsplats där för tre bilar, och så ser det inte så mycket ut när alla kommer hit och vi har fullt med bilar överallt. Vi får ju plats med fyra eller sex bilar på uppfarterna, beroende på hur de parkerar. Och så får vi tre till platser om vi gör om den biten av gräsmattan eller hur? Då kan i alla fall nio bilar parkera här utan att stå på gatan framför huset och det kan ju vara bra. Gör vi sedan ett garage på andra sidan som vi har tänkt så får vi plats med vår bil och en till där.